I løpet av august, september, oktober, november og desember 2015 har Juventes mindreårige kontrollører kontrollert 1224 butikker. 361 av dem (ca.29 %) solgte alkohol til ungdommene. Til sammen ble det solgt alkohol i 421 av 1801 forsøk (ca.23 %).

Juvente går inn for legitimasjonsplikt for kjøp av alle aldersbestemte varer i Norge, og krever nasjonale retningslinjer for kommunal kontroll.

Pressemelding

På disse nettsidene finner du statistikk for alle fylkene, kommunene og butikkjedene Juvente har testet i 2007, 2008, 2009, 2010, 20112012, 20132014 og 2015. Du kan også lese mer om forskning på feltet eller laste ned kontrollrapporten vår