I 2018 har medlemmer i Juvente mellom 12 og 16 år gjennomført 1475 kontroller i til sammen 1275 butikker i samtlige av landets fylker. 20 % av butikkene solgte alkohol til disse ungdommene ved ett eller flere forsøk, og i totalt 20 % av forsøkene gikk den mindreårige kontrolløren ut av butikken med alkohol i posen.

Det samme mønsteret har gjentatt seg hvert år. Derfor krever

Juvente politisk handling. Vi ber om:

  • Legitimasjonsplikt for alle - for å fjerne skjønnsmessig vurdering.
  • Retningslinjer for kontroll - slik at kontrollene gjennomføres på best mulig måte og likt over hele landet.
  • Flere kontroller per butikk - minimumskravet bør økes fra tre til fem kontroller per butikk.

Pressemelding

På disse nettsidene finner du statistikk for alle fylkene, kommunene og butikkjedene Juvente har testet i 2007, 2008, 2009, 2010, 20112012, 201320142015, 2016, 2017 og 2018! Du kan også lese mer om forskning på feltet eller laste ned kontrollrapporten vår