Om våre kontroller

Juventes kontroller

Vi har drevet med kontrollene siden 2007, og gjennomfører disse på høsten. Året etter er resultatene klare. For informasjon om resultater fra år til år - se fanen "Statistikk".

Våre kontrollører er ungdom mellom 14 og 16 år, med noen veldig få unntak. Alle går med klær og sminke de har på til vanlig, og hverken kles eller sminkes for å se eldre ut enn de er. De er, på alle måter, vanlig norsk ungdom.

Kontrollen foregår ved at en ungdom går inn i butikken, plukker med seg alkoholholdig drikke, noen dagligvarer (ikke bleier eller andre varer som indikerer voksen alder), og går til kassen. Dersom kassapersonalet spør etter legitimasjon, svarer kontrolløren «Det har jeg ikke. Kan jeg kjøpe allikevel?». Blir det fremdeles nektet salg, avbrytes kontrollen, og forsøket merkes som «ikke salg» i rapportskjemaet. Det gjøres ingen ytterligere forsøk på å prate seg forbi, vifte med nøkler, eller annet,‒til tross for at det enkelt kan gjøres i ungdoms reelle kjøpsforsøk.

Dersom kassapersonalet lar salget skje, gjøres betalingen, kontrolløren forlater butikken, og forsøket merkes som «salg».

Forskjellige kontrollører kan teste samme butikk, både med korte og lengre intervaller mellom hver kontroll.

Ved hver kontroll er også en myndig person til stede, som fungerer som «kontrollansvarlig» og fyller ut og signerer rapportskjemaet.

Ikke ulovlig framprovosering

Enkelte mener denne typen kontroller fremprovoserer lov som ellers ikke ville funnet sted. Det er imidlertid en rekke problematiske aspekter ved denne typen påstander.

Fremprovosering av lovbrudd vil si at statsmakten eller offentlge myndigheter provoserer frem lovbrudd for å fremskaffe bevis. Juvente er en privat aktør, og kan per definisjon ikke fremprovosere lovbrudd. Dette bekreftet også Oslo politidistrikt i et brev til oss i 2006.

Fremprovosering av lovbrudd gjelder også kun der provokasjonen er ment å skulle føre til en sanksjon. Juvente er helt tydelige på dette punktet - vi mener ikke at våre kontroller skal brukes som grunnlagg for å inndra bevillinger.

Samtidig bør det bemerkes at ethvert salg av alkohol til mindreårige er ulovlig. Det tas ikke hensyn til organisasjonstilknytning, kjøperens motivasjon for kjøpet og liknende i alkoholloven. Om salg til mindreårige skjer i forbindelse med en Juventeaksjon eller ikke er likegyldig - ethvert salg til mindreårige er et brudd på loven.

Det er viktig å presisere at denne kampanjen ikke er et forsøk på å ramme enkeltbutikkene. Det viktigste er at kommunene blir klar over problemet, og setter i gang tiltak for å gjøre noe med det. Samtidig er det lov å håpe at også butikkene tar en kraftig selvransakelse, og iverksetter tiltak for å gjøre noe med problemet. Mer om dette i del 3.

Juvente bryter ikke loven

I alkoholloven er det bestemt at det er selgerens ansvar å påse at kjøperen er gammel nok. Dersom mindreårige får kjøpt alkohol, er det butikken som bryter loven, ikke den mindreårige. Dette gjelder naturligvis også ved Juventes kontroller. Loven inneholder ingen forbud mot at mindreårige kan besitte eller kjøpe alkohol.