Om våre kontroller

Juventes kontroller

Vi har drevet med kontrollene siden 2007, og gjennomfører disse på høsten. Året etter er resultatene klare. For informasjon om resultater fra år til år - se fanen "Statistikk".

Skjenkekontrollen er ikke et forskningsprosjekt, med de formelle og metodemessige krav det måtte medføre. Skjenkekontroll-kampanjen viser at det er lett for mindreårige å kjøpe alkohol, og har som hovedformål å bedre kommunenes kontroller av butikkene. Kampanjen har likevel sitt kunnskapsgrunnlag i forskning.

Våre kontrollører er ungdom mellom 13 og 16 år, med noen veldig få unntak. Alle går med klær og sminke de har på til vanlig, og hverken kles eller sminkes for å se eldre ut enn de er. De er, på alle måter, vanlig norsk ungdom.

Kontrollene foregår ved at en mindreårig ungdom, her kalt kontrollør, i hovedsak mellom 13 og 16 år, går inn i en butikk, plukker med seg alkoholholdig drikke samt en annen ordinær dagligvare, og forsøker å betale for det i kassa. Vinmonopolet har også blitt kontrollert av 17-åringer, disse har da forsøkt å kjøpe varer med 20-års aldersgrense. Alle går med klær og sminke de har på til vanlig, og verken kles eller sminkes for å se eldre ut enn de er. Juventes kontrollører forsøker ikke å fremstå som eldre enn de egentlig er, for eksempel ved å vifte med bilnøkler, eller ved å kjøpe varer som voksne handler, som bleier eller lignende. Kontrollørene benytter aldri falsk legitimasjon. De er rett og slett vanlig norsk ungdom.

Dersom kassapersonalet lar salget skje, gjøres betalingen, kontrolløren forlater butikken, og forsøket merkes som «salg».

Forskjellige kontrollører kan teste samme butikk, både med korte og lengre intervaller mellom hver kontroll.

Ved hver kontroll er også en myndig person til stede, som fungerer som «kontrollansvarlig» og fyller ut og signerer rapportskjemaet.

Juvente bryter ikke loven

Enkelte mener at denne typen kontroller fremprovoserer lovbrudd som ellers ikke ville funnet sted. Det er imidlertid en rekke problematiske aspekter ved en slik påstand.

Fremprovosering av lovbrudd vil si at statsmakten eller offentlige myndigheter provoserer frem lovbrudd for å skaffe bevis. Juvente er en privat aktør, og kan per definisjon ikke fremprovosere lovbrudd. Dette bekreftet også Oslo politidistrikt i et brev til oss i 2006.

Fremprovosering av lovbrudd gjelder også der provokasjonen er ment å skulle føre til en sanksjon. Juvente er helt tydelige på dette punktet. Vi mener ikke at våre kontroller skal brukes som grunnlag for å inndra bevillinger.

Samtidig bør det bemerkes at ethvert salg av alkohol til mindreårige er ulovlig. Det tas ikke hensyn til organisasjonstilknytning, kjøperens motivasjon for kjøpet og liknende i alkoholloven. Om salg til mindreårige skjer i forbindelse med en Juventeaksjon eller ikke, er likegyldig - ethvert salg til mindreårige er et brudd på loven. I alkoholloven er det bestemt at det er selgerens ansvar å påse at kjøperen er gammel nok. Dersom mindreårige får kjøpt alkohol er det butikken som bryter loven, ikke den mindreårige. Dette gjelder naturligvis også ved Juventes kontroller. Loven inneholder ingen forbud mot at mindreårige kan besitte eller kjøpe alkohol.

Det er viktig å presisere at denne kampanjen ikke er et forsøk på å ramme enkeltbutikkene. Juvente er opptatt av at kommunene blir klar over problemet, og setter i gang tiltak for å gjøre noe med det. Samtidig er det lov å håpe at også butikkene og butikkjedene tar en kraftig selvransakelse, og iverksetter tiltak for å gjøre noe med problemet.