Her finner du diverse annen statistikk med utgangspunkt i Skjenkekontrollens undersøkelser. Tallene oppdateres automatisk etterhvert som nye kontroller registreres.

NM i dårlig alderskontroll

Her ser du hvilke kjeder som samlet sett har solgt alkohol til mindreårige i flest tilfeller.
Kjeder som har flere underkjeder er slått sammen, feks Coop Marked, Coop Mega osv til Coop.

Vellykkede kjøpsforsøk fordelt på alder

Skjenkekontrollens testpersoner er som regel mellom 13 og 16 år. Her ser du hvor stor andel av de forskjellige alderstrinnenes kjøpsforsøk som har vært vellykkede.

Kommunemesterskap i dårlig alderskontroll

Her vises rangeringen av hvilke kommuner som i flest eller færrest andel av forsøkene har tillatt salg til mindreårige. Klikk på kommunens graf for å se detaljer om hver enkelt kommune.