Her finner du oversikt over kontrollresultatene fra hele landet. For detaljer om hvert enkelt fylke, klikk på fylkesnavnet til høyre. Tallene på denne siden viser hvor stor andel av butikkene vi har testet som har solgt alkohol til mindreårige. Noen butikker har blitt testet flere ganger enn andre.

For å se resultatene fordelt på antall forsøk, altså i hvor stor andel av forsøkene mindreårige fikk kjøpe alkohol, går du inn på ”Statistikk pr forsøk” i menyen til venstre.