Bakgrunn

Her finner du en del faktastoff og forslag til tiltak i forhold til salg av alkohol til mindreårige. Bla gjennom menyen til venstre.

Forskning og kunnskap: Her finner du en oppsummering av den viktigste forskningen på ungdom og alkohol og skjenkekontroll.

Kommunale tiltak: Her finner du listet opp tre gode tiltak som kommuner kan iverksette for å redusere omfanget av salg og skjenkeing til mindreårige.

Nasjonale tiltak: Her finner du våre forslag til endringer i alkoholloven og forskriften som vil bedre kommunenes salgs- og skjenkekontroll.

Tiltak for butikker: Her kan dagligvarebutikker og butikkjeder finne informasjon om hvordan man kan bedre kontrollen av kjøperens legitimasjon ved kassaapparatet.

Om våre kontroller: Her finner du informasjon om hvordan våre kontroller gjennomføres, og en vurdering av juridiske problemstillinger knyttet til kampanjen.

Det kommunale ansvaret: Her finner du informasjon om kommunenes ansvar i forvaltningen av alkoholloven, og kommunenes plikt til å gjennomføre kontroller av bevillingshavere.