Om Juvente

juvente_hoved.jpg

Juvente er en ungdomsorganisasjon av, for og med ungdom som ønsker en verden basert på menneskeverd og solidaritet der rusmidler ikke skaper problemer. Vi jobber med rusforebygging, ruspolitikk, solidaritetsarbeid og å skape gode, trygge og inkluderende ungdomsmiljøer over hele landet.

Helt konkret vil det si at vi jobber for å minske drikkepresset i samfunnet. Mange av medlemmene våre er med for å ha en arena der de vet det ikke drikkes alkohol, der de blir akseptert for å være de de er, og for å være med på samlinger der de møter ungdommer fra hele landet.

Juvente jobber politisk for å redusere rusproblemene i samfunnet, blant annet gjennom kampanjen Skjenkekontrollen.

Les mer på juvente.no!