Denne statistikken viser i hvor stor andel av forsøkene mindreårige har fått kjøpe alkohol, fordelt på kjøperens alder og de ulike årene vi har gjennomført kontroller. Denne statistikken må tas med en klype salt, ettersom antall forsøk gjort av ungdommer i de ulike alderstrinnene varierer mye fra år til år, og kjøpsforsøk gjort av ungdom i aldersgrupper som har gjort få kontroller (17, 13 og 12 år) vil gi svært store utslag. Tallene i parentes er det totale antallet forsøk på å kjøpe alkohol som er gjort av ungdommer i hver enkelt aldersgruppe i 2007, 2008 og 2009 sammenlagt.